Prenumerata

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymywać bezpłatnie magazyn Dzisiaj.


Pełna nazwa, np. ABB Sp. z o.o.
KLAUZULA INFORMACYJNA (treść)

Wyrażenie zgody subskrybenta na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora ( ABB Sp. z o.o.) oraz podmioty wchodzące w skład Grupy ABB i/ lub podmioty działające w imieniu Administratora, realizujące na jego rzecz usługi związane z prenumeratą bezpłatnego magazynu „Dzisiaj” w celu, który zaznaczam w okienku jak niżej:

Wyrażenie zgody subskrybenta na otrzymywanie wiadomości informacyjnych dotyczących publikacji magazynu „Dzisiaj”Pola oznaczone są wymagane
 1. Administratorem powyższych danych osobowych subskrybenta będzie ABB Sp. z o.o. z siedzibą i adresem: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1.
 2. Osobą upoważnioną przez Administratora ( ABB Sp. z o.o.) do kontaktu z subskrybentami bezpłatnego magazynu „Dzisiaj” w sprawie ochrony danych osobowych subskrybentów jest Daniel Rupiński, tel. 22 223 70 00, e-mail: daniel.rupinski@pl.abb.com; fax: +48 22 22 37 222.
 3. Podane przez subskrybenta dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania prenumeraty bezpłatnego magazynu „Dzisiaj”, w tym:
  • umieszczenia i przechowywania w bazie danych Administratora,
  • realizowania wysyłki magazynu „Dzisiaj”,
  • przesyłania drogą elektroniczną wiadomości informacyjnych dotyczących publikacji magazynu „Dzisiaj”.
 4. Dane osobowe subskrybenta mogą być przetwarzane przez inne podmioty z Grupy ABB w Polsce i/lub przez podmioty działające w imieniu Administratora, realizujące na jego rzecz usługi związane z prenumeratą bezpłatnego magazynu „Dzisiaj”.
 5. Dane osobowe subskrybenta będą przechowywane przez okres korzystania przez niego z prenumeraty bezpłatnego magazynu „Dzisiaj”.
 6. Subskrybent ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Subskrybent ma prawo do przenoszenia danych osobowych podanych w niniejszym formularzu.
 8. Subskrybent ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przewidziany dla jej wyrażenia (Klauzula cofnięcia zgody)
 9. Subskrybent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia przez Administratora jego praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( Ogólne Rozporządzenie o ochronie Danych – w skrócie zwanym RODO).
 10. Dane osobowe subskrybenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą wykorzystywane do oceny czynników osobowych osoby fizyczne (nie będą profilowane).
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wpisania danych do formularza lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora prenumerata bezpłatnego magazynu „Dzisiaj” nie będzie mogła być realizowana.
 12. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych subskrybenta stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( Ogólne Rozporządzenie o ochronie Danych – w skrócie zwane RODO), tj. zgoda subskrybenta wyrażona w niniejszym formularzu.